بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/26
کل خالص ارزش دارائی ها 557,819,065,787 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,566 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,086,441 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,002 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 557,503

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/29

مدیر صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیر ثبت:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي، ميثمه گلستاني چترودي، محمدرضا مايلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها