بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/02
کل خالص ارزش دارائی ها 1,033,190,521,224 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,055,093 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,106,087 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,058,402 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 979,241

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/29

مدیر صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیر ثبت:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي، ميثمه گلستاني چترودي، محمدرضا مايلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها