نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر آدرس

به اطلاع سرمایه گذران محترم می رساند، 

آدرس پستی صندوق به آدرس زیر تغییر پیدا کرد:

خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه 11، واحد8