نصب همراه صندوق fundMobileApp

لینک کانال تگرام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند؛
لینک ذیل جهت عضویت در کانال تلگرام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ می باشد.
https://t.me/golrang_fund