نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 30/6% درصدی منتهی به 1398/03/25

به اطلاع میرسانیم سود خرداد ماه صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ معادل 30.6٪؜ سالیانه به ازای هر واحد 75،568ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردیده است.