نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجوز تقسیم سود در بازه های یک ماهه

مجوز تقسیم سود در بازه های  یک ماهه بعد از تشکیل مجمع مورخ 26 مرداد و چاپ در روزنامه کثیر الانتشار از شهریور ماه 1398 قابل اجرا می باشد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل