نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود 3 ماهه منتهی به 1396.06.25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرسانیم سود 3 ماهه منتهی به 1396.06.25 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به میزان ٢٧/٢٨٪‏ سالیانه (معادل 6.82% سه ماهه) به ازای هر واحد 70،610 ريال محاسبه شد که در روز یکشنبه 26 شهریور به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.
با تقدیم احترام
مدیر صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ