نصب همراه صندوق fundMobileApp

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ رأس ساعت 13:30 روز چهار‏شنبه مورخ 27/10/1396 تشکیل گردید.

 اسامی ارکان حاضر در مجمع

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای­گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1.    آقای ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‏آفرین‏کوروش (موسس صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

2.    خانم شادی چگینی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‏گذاری ابن سینا مدبر (متولی صندوق) به­عنوان ناظر مجمع؛

3.    آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاورسرمایه‏گذاری آرمان‏آتی (موسس و مدیر صندوق) به­­عنوان ناظر مجمع؛

4.    خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاورسرمایه‏گذاری آرمان‏آتی (موسس و مدیر صندوق) به­­عنوان دبیر مجمع؛