نصب همراه صندوق fundMobileApp

دانلود مستقیم نسخه اندروید نرم افزار همراه صندوق جهت ثبت صدور و ابطال

جهت دانلود مستقیم نسخه اندروید نرم افزار همراه صندوق از لینک زیر استفاده نمائید: 

http://www.rayanhamafza.com/Portals/fa.rayanhamafza.com/Fund_7_1.0.1_1397-04-31%20(1).apk?ver=1397-05-02-153913-587

لازم به ذکر است تمامی درخواست های صدور و ابطال از طریق نصب نرم افزار بر روی تلفن همراه امکان پذیر است

جهت ورود به نرم افزار از نام کاربری و کلمه عبور که از طرف صندوق در اختیار شما قرارداده است استفاده نمائید.