نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 5 در هزار(٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٧٥٠میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 0.3درصد(0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار همچنین اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده¬های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه ( حداکثر2 %(دو درصد))سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آنها امکانپذیر است.
4 کارمزد متولی سالانه پانزده در هزار(٠.٠٠١٥)درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ١٢٠ میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 1در هزار(0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی 1- 470 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 9.000 ریال بابت هر مشتری فعال در سال 3- 2.000 ریال بابت هر صدور و ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها * از صفر تا 30.000 (0.00005) * از30.000 تا 50.000 (0.00003) * بالای 50.000 ( 0.000001)

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده