نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ 1394/12/04 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/08 - امیدنامه
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/10 - امیدنامه
تغییرات امیدنامه ای مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 99/05/25
تغییرات امیدنامه ای مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مورخ 99/04/23
تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار)مجمع مورخ 1396/06/01
تغییر هزینه نرم افزار
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ( تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.30