نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه 17 واحد 1705 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه 17 واحد 1705 021-91006780 مهسا سیف الهی